فیروزه یکی از دختران فعال در زمینه های فرهنگی و هنری است که در سال 135x به دنیا آمد و دست سرنوشت او را در کنار دوستانش در توانبخشی شهید مدنی قرار داد .

از ایتدا به بازیگری، نقاشی و سرودن شعر علاقه داشت که در این زمینه ها توانست یک اجرای تئاتر، یک نمایشگاه نقاشی و چاپ یک کتاب شعر را در کارنامه اش ثبت نماید .