صندوق آرزو ها

برآورده کردن برخی از آرزو های دوستان توانخواهمان کمترین کاری است که میتوانیم با کمک های مالی انجام دهیم .
جهت سازماندهی کمک های مالی ای که در این راستا به " نیکا " هدیه می‌شود؛ ایده‌ی " صندوق آرزو ها " به‌دست " نیکا " اجرایی شد .

شما نیز میتوانید با ورود به " این پیوند " مبلغ دلخواه خود را به صندوق آرزو ها هدیه نمایید .

جهت ورود به صفحه‌ی پرداخت برروی این متن یا تصویر زیر کلیک کنید .

صندوق آرزوها