جشنواره تئاتر معلولين امسال از چهارم لغايت هفتم اسفند در شهر مقدس مشهد برگزار خواهد شد،افتخار نيكا ست كه داوطلبين اين بنياد موفق گرديدند توانخواهان مركز شهيد مدنى را به اين جشنواره راهى نمايند،اين موفقيت را به توانخواهان و تمامى اعضاء نيكا تبريك مى گويم.
نمايشنامه :طلسم جادوگر بد
كارگردان:امين بيات
دستيار كارگردان:طيب ربانى
بازيگران:توانخواه هاجر صفرى، توانخواه طيبه حيدرى، توانخواه بهاره شفيعى، توانخواه زينت محمدى، توانخواه خاطره جمشيدى، توانخواه طاهره بهرامى و كيميا شهبازى،رضا محمدى،حميد عابديان ،طيب ربانى
موسيقى:مجيد پر هنر
دوستان نيكايى عزيز تبريك
و ى سپاسگزارى ويژه از جناب  بهنام ستارى
و سپاس از حمايت هاى مديريت محترم مركز شهيد مدنى جناب آقاى رضوانى