نیکا در حال برنامه ریزی جهت طراحی و اجرای تزئینات داخلی خوبگاه های داخلی بخش امید توانبخشی شهید مدنی است .

از همراهان خوش‌سلیقه و فعال خود دعوت می نماییم در این راه ما را همراهی نمایند .


کمک های مورد نیاز :

  1. طراحی نقش های قابل اجرا و زیبا
  2. خرید مقوا و لوازم اولیه
  3. کمک در برش لیزری
  4. کمک در یک تکه کردم اشکال
  5. کمک در نصب


فیروزه یکی از دختران فعال در زمینه های فرهنگی و هنری است که در سال 135x به دنیا آمد و دست سرنوشت او را در کنار دوستانش در توانبخشی شهید مدنی قرار داد .

از ایتدا به بازیگری، نقاشی و سرودن شعر علاقه داشت که در این زمینه ها توانست یک اجرای تئاتر، یک نمایشگاه نقاشی و چاپ یک کتاب شعر را در کارنامه اش ثبت نماید .