یکی از تجربه های موفق نیکا در معرفی خود به دیگر شهروندان و جذب اعضای جدید؛ برپا کردن بازارچه های نوروزی بوده است که برای نخستین بار در یکی از غرفه های نمایشگاه عیدانه‌ی نوروز 1391 شهر " زرین شهر "  برگزار شد و با تکیه بر همان تجربه بازارچه‌های خود را گسترش داد . در همین راستا پس از یک سال وقفه؛ نیکا دوباره تصمیم گرفت در نوروز 1396 ( اسفند 1395 ) بازارچه‌ی سالیانه‌ی خود را اجرا کند .