موفقیت برنامه‌ی " شب یلدا 1394 " موجب شد تا با الگو گرفتن از شیوه‌ی موفق سال پیش از میانه‌ی پائیز 1395 نشست هایی جهت برنامه ریزی " یلدای 95 " را برگزار کنیم .

نیکا تصمیم گرفت تا مسئولیت هماهنگی های جشن یلدای سال 1395 با بر دوش  آقای " محسن دهقانی " قراردهد .