" فیروزه علیدادی "  نام یکی از دختراان توانخواه پر جنب و جوش ساکن در " توانبخشی شهید مدنی " است .

او پس از چاپ کتاب سروده هایش تصمیم گرفت در کارنامه‌ی هنری‌اش نمایشگاه نقاشی هایش را نیز ثبت کند . پس به نقاشی ادامه داد تا تعداد کار هایی که آماده کرده است به میزان لازم جهت برپایی نمایشگاه برسد .


 

ویلچر نشین گاهی هم تاب می خواهد... ايجاد و شرايط همبازي شدنوانخواهان در کنار دیگر افراد؛ به معناي زمينه سازي براي ايجاد توانمندي در توانخواهان براي رسيدن به خود اتكايي و حضور در جامعه از يك سو و تغيير نگرش متفاوت بودن افراد در جامعه، از نگاهی ديگر است نیکا برای بخشیدن این لذت به توانخواهان حرکتی ساخت تاب مخصوص معلولین را در برنامه کار خود قرارداد و با همت جناب اقای مهندس حدیدی و سرکار خانم اسلانی از اعضاءبنیاد این تاب اماده و نصب گردید تا دوستان توانخواهمان از این تجربه لذت ببرند .


 تاب معلولین + تاب توانخواهان