همایش نیک پنداری

" این خانه سپید است"


(( به روشنی قلب های فرشتگان ما این خانه سپید شده است))


رونمائی این فیلم مستند ساخته ی استاد فریدون خسروی، در ببیست و پنجم بهمن ماه در تالار هنر اصفهان با حضور مسؤلین ادارات مختلف، هنرمندان ورزشکاران و... برگزار گردید.هدف از برگزاری این مراسم نمایش توانمندی توانخواهان ،برای نیک اندیشانی بود که قصد دارند در مسیر شکوفائی این توانمندی ها قدمی بردارند.