در تاریخ 92/9/12 برنامه‌ای بمناسبت روز جهانی معلول برنامه‌ریزی و اجرا شد .

به مناسبت این روز توانمندی‌های دوستان توانخواه عزیزمان را درسالن فرهنگسرای‌شهرداری زرین شهر درمعرض دیدبازدیدکنندگان قراردادیم تا ثابت شود توانمند بودن بیشتر ازنیاز به جسم نیاز به تفکر و اراده‌ی قدرتمند دارد. همچنین دراین روز تعدادی از اعضای نیکا دربین بچه ها حضور پیدا کرده و با برنامه های سرگرم کننده باعث شادی دوستان توانخواهمان شدند .

ناهار را نیز توانخواهان مهمان بنیکا بودند .


حامیان مهر نیکا